html5 site builder

RÁKOSPATAK UTCAI KOLLÉGIUM

 

 

kollégium


 LAKÓINK


Kollégiumunkba azok a hallássérült gyerekek kerülnek elhelyezésre, akik országos beiskolázású iskolánkban tanulnak, óvodás kortól a tankötelezettség végéig.

Biztosított a kollégiumi elhelyezésük az általános iskolát intézményünkben befejező, középfokú oktatásban részesülő tanulóknak is, akiknek nincs megfelelő bejárási lehetőségük a lakókörnyezetükbő. Két kollégiumi csoportban gondoskodunk a tanulók kollégiumi ellátásáról. Folyamatosan nyomon követjük, segítjük tanulmányi munkájukat. A felmerülő tanulási nehézségek áthidalásában felzárkóztató, korrepetáló szaktantárgyi segítséget biztosítunk. Fontos feladatunk, hogy a gyermekeket ösztönző, kommunikatív, a beszédszintet folyamatosan korrigáló és emelő pedagógiai környezet vegye körül, a nap teljes folyamatában.

Intézményünkben biztosított a tanulók betegellátása. A diákotthonhoz felszerelt orvosi rendelő és betegszobák tartoznak. Az intézeti gyermekorvos, szemész, fül-orr-gégész szakorvos, audiológus és szakápolónők végzik a tanulók szűrését és ellátását.

A diákotthon berendezési tárgyai korszerűek, esztétikusak. Bentlakó gyermekeink kulturált, szép környezetben élhetik gyermeki életüket. Nevelőtestületünk nagy figyelmet fordít arra, hogy a diákotthon derűs, barátságos légkörű legyen, szociális és érzelmi biztonságot nyújtson. Járuljon hozzá egész tevékenységrendszerével tanulóink személyiségének kibontakoztatásához, fejlesztéséhez.

 

 

FELADATAINK

 

A délutáni tanulási tevékenységet, valamint a szabadidő szervezését diákotthonunkban óvodapedagógusi, tanítói, tanári, illetve gyógypedagógiai képesítéssel rendelkező nevelőtanárok végzik. A pedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők támogatják, segítik. A nevelőtanárok a gyermekek életét a diákönkormányzat aktív közreműködésével, az életkori es az egyéni sajátosságokat figyelembe véve szervezik meg.

Intézményünkben kiemelt feladat az anyanyelv, a beszéd elsajátítása, a kommunikációs készség fejlesztése, a műveltség növelése. Ennek megvalósítására jó lehetőséget adnak a folyamatosan adódó tanórán kívüli természetes élethelyzetek, a belső diákotthoni élet, a halló társadalommal való találkozások.

A felmerülő tanulási nehézségek áthidalásában felzárkóztató, korrepetáló szaktantárgyi segítséget biztosítunk. Fontos feladatunk, hogy a gyermekeket ösztönző, kommunikatív, a beszédszintet folyamatosan korrigáló és emelő pedagógiai környezet vegye körül, a nap teljes folyamatában.

 

SZABADIDŐ

 

A tanítási órák után a gyerekeknek nagy szükségük van a szabadban történő kikapcsolódásra. Ezt szolgálja sportudvarunk, valamint az intézményünket körülvevő fás, bokros, virágos kertünk. Lehetőség van a közeli játszóterek használatára, a Városligetben történő játékra, sétára, valamint egyéb házon kívüli programok megvalósítására (színház, mozi, múzeum-látogatás).

Hagyományőrző és egyéb kulturális rendezvényeink nagyon kedveltek a gyermekek körében (nyárbúcsúztató, Mikulás-ünnepség, farsang, gyermeknap, játékos vetélkedők). A szabadidő hasznos eltöltésére ad további lehetőséget, hogy a diákotthonban kézműves műhely működik. A műhely szakköri tevékenysége során különféle technikákkal ismerkedhetnek meg tanulóink (gyöngyfűzés, üvegfestés, agyagozás, batikolás, nemezelés).

 

 

SZAKKÖRÖK ÉS SPORT

 

A kézműves műhely a szakköri tevékenységek során különféle technikákkal ismerteti meg tanulóinkat. A 2012/13-as tanávben diákjaink a következő szakköri tevékenységek közül választhatnak: informatika, rajz, matematika, sport, színjátszókör, kertész szakkör, történelem, matematika, tánc, kézműves szakkör, fotó és ékszerkészítés.

Aktív sportélet folyik iskolánkban és diákotthonunkban. Folyamatosan részt vesznek tanulóink különféle házi, kerületi, illetve a hallássérült tanulók részére rendezett országos versenyeken.

Gyermekeink atlétika, kosárlabda, röplabda, futball, judo és asztalitenisz szakkörökben sportolhatnak.

 

Image Hosting by PictureTrail.com

KÖZÉPISKOLÁS KOLLÉGIUMUNK

 

Kollégiumunk a főváros egyik leggyorsabban fejlődő kerületében, a 14. kerületben található. Egyik alapfeladata, hogy az iskolától távol lakó hallássérült középiskolás tanulók részére, akik különböző típusú, többségi oktatási intézményekben tanulnak. (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző intézmények) ellátásáról gondoskodjon, étkezést, szállást, audiológiai gondozást és pedagógiai felügyeletet biztosítson számukra.

A tanulók elhelyezése 4 ágyas kollégiumi hálókban történik.

A tanulók napi ötszöri étkezést - házon belül - saját éttermünkben a kollégiumban biztosítjuk. Társalgó és egy kis konyha szolgálja az otthonosságot és a kikapcsolódást. A társalgóban televízió, videó segítik a kultúrált szabadidő eltöltését. Akár az ott lévő számítógépekkel, akár saját hordozható számítógépeikkel a kollégium lakói az esti órákban is el tudják érni az Internetet, így el tudják végezni iskolai feladataikat olyankor is, amikor a számítógéptermek zárva vannak.

Az udvaron lehetőség van tollaslabdázásra, teniszezésre, kosarazásra, focizásra.

 

 

A differenciált foglalkozások a tanulási nehézségekkel küzdő, tanulmányi munkájukban lemaradt tanulók fejlesztését segíti.

A középiskolás kollégiumi tanulók nevelése-oktatása folyamatában a legfontosabb feladat:
- hangsúlyozottan a tanulás segítése, a tanulmányi eredmények megőrzése vagy javítása, a középfokú iskolai oktatásban való megmaradás érdekében,
- a társadalmi integráció során kialakult problémák leküzdése,
- a folyamatos kommunikációs nevelés, ezen belül a szövegértés fejlesztése, mely nélkül a tanulók nem tudják eredményesen használni a többségi középfokú oktatási intézmények tankönyveit, jegyzeteit.

Egy-egy nevelőtanár irányítja a fiú illetve a leány tanulók tanulmányi munkáját, bizonyos tantárgyaknál képesített szaktanár segíti a felkészülést, a gyakorlást.

Nagyon fontos a megfelelő kapcsolattartás a szülői házzal. Olyan személyes kapcsolatot igyekszünk kiépíteni, amelyben a szülő bátran fordulhat gyermekét érintő kérdésekkel a nevelőtanárhoz. Igyekszünk segítő kezet nyújtani, akár egyéni tanácsadás, akár iskolapszichológus segítségével. A hallássérült szülőkre való tekintettel a jelnyelv mélyebb megismerését nagyon fontosnak tartjuk; próbálunk megfelelő ismereteket szerezni ezen a téren is.

 

VÁRJUK MIELŐBBI JELENTKEZÉSÉT!

 

ELÉRHETŐSÉG:

 

cím:
1142 Bp., Rákospatak u. 101. /
tel.: 06 (1) 273-22-20

intézményegység vezető:
Mayer Sándor

(e-mail: smayer@nagyothallo.info.hu)

 

 

fotók FOTÓK