RÁKOSPATAK UTCAI ÓVODÁNK

 

 

óvoda


Intézményünkben négycsoportos óvoda működik, mely az épületegyüttes külön szárnyában van elhelyezve.

Óvodás csoportjainkban a hallássérülés vagy más, még kiderítetlen akadály miatt sérült, vagy hiányzó nyelvi kommunikáció indítása, a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése, alakítása, korrigálása folyik a behelyező határozattal hozzánk kerülő gyermekeknél.

A gyermekek sokoldalú harmonikus, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztése a "Mondom-hallom" OKI által minősített terv szerint történik, melyben kiemelkedő feladatunknak tekintjük:

- A gyermekek hallásfigyelmének folyamatos és állandó fejlesztését
- A nyelvi kommunikáció indítását, fejlesztését, a nyelvi kifejezőképesség hibáinak korrigálását " Az iskolai életre való felkészítést
- Az esetleges tanulási zavarok szűrését, a részképességekben mutatkozó gyengeségek korrigálását
- az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő intellektuális tudás és a gondolkodási képességek fejlesztését
- Az óvodáskorú gyermek személyiségének harmonikus kialakítását
- A társadalmi és a többségi iskolai integrációra való felkészítést

A behelyezett kisgyermekek napközis és hetes, bentlakásos ellátással nevelődnek nálunk attól függően, hogy a szülők földrajzi távolság vagy szociális indokok miatt gyermekeik számára milyen elhelyezési formát választanak.

A gyermekek foglalkoztatása játékosan csoportos, kiscsoportos és egyéni keretek között történik.

A csoportokban a sokoldalú, élményszerű, a társadalmi és a természeti környezet tevékeny megismerését szolgáló fejlesztő játékok, élősarok, számítógép áll a gyermekek rendelkezésére.

Ezeknek az eszközöknek a használatát, a játékmódokat, a növények és állatok gondozását, a számítógép-használat alapjait a gyermekek játékosan, szurdopedagógusok, pedagógiai asszisztensek, nevelőtanárok és a gyermekfelügyelők segítségével, játékosan sajátítják el.

A gyermekek nyelvi kifejezőképességének fejlesztését a szurdopedagógusok és a szurdologopédusok végzik a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó eszközökkel és módszerekkel.

A gyermekek mozgásának fejlesztését, a mozgásokban (nagymotoros és finommotorikai) levő képességkieséseket korszerűen felszerelt óvodai tornatermünk segíti, ahol az esetleges gyógytestnevelési feladatok is elláthatók gyógytestnevelőnk irányításával.

Óvodai udvarunkon a gyermekek életkori sajátosságaihoz és az egészséges fejlődéshez szükséges mozgást a beépített és a felszerelhető udvari játékok biztosítják.

Mivel az udvar park jellegű a sok fa, bokor és zöld terület miatt, a gyermekek igen jó levegőn és kellemes környezetben játszhatnak, mozoghatnak, homokozhatnak szabadidejükben.

A gyermekek szociális fejlődését elősegíti a csoportban való munka, az egymás segítését, elfogadását segítő nevelői környezet és a kerület egy óvodájával fenntartott szoros kapcsolat, ahol a gyermekek játékok, szabadidős tevékenységek keretében úgynevezett integrációs tapasztalatokat szereznek, kapcsolatokat kezdeményeznek, tartanak fenn és építenek.

A gyermekek életét színesítik a hagyományos és más ünnepek az életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodó megünneplése, ahol szerepekkel készülhetnek, játszhatnak, mulatozhatnak.

Az egészséges életmódra nevelés keretében a gyermekek megismerkednek a gyümölcs- és zöldségfélékből készült ételekkel, készítési módjukkal, játékos gyakorlatok keretében megtanulják elutasítani az egészségükre ártalmas ételeket és italokat. Intézményünk helyi konyhával rendelkezik, ahol az intézmény orvosa és vezetősége által, az óvodáskorú gyermekek szükségleteihez alkalmazkodó ételeket készítik. A gyermekek gyakran kapnak gyümölcsöt, tejtermékeket. A diétára utalt gyermekeknek a konyha naponta az egészségi állapotunknak megfelelő ételt készíti el.

A behelyezett gyermekek egészségének őrzéséről, a betegek ellátásáról intézményünk gyermekorvosa, orr-fül gége szakorvosa, szemorvosa gondoskodik. A napközben megbetegedett napközis és a bentlakó gyermekek rendelkezésére betegszoba áll betegségük idejére, ahol kellemes környezetben, szeretetteljes légkörben pihenhetnek, gyógyulhatnak. A gyermekek évente egyszer fogorvosi szűrésen vesznek részt, mely után a kezeléseket a szülők beleegyezésével intézményünk megszervezi. A hallókészülék aktuális állapotáról, az esetleges javításokról a szülők megbízása alapján intézetünk audiológusa gondoskodik. Intézményünkben ellenőrizzük a hallásjavító készülékek aktuális állapotát és folyamatosan illesztékkel is ellátjuk gyermekeinket.

 

 

óvoda