html5 site builder

 

 

SAJÁTOS OKTATÁSI FORMÁK

 

 

Image Hosting by PictureTrail.com

 

 

 

Folyik a könyökömön végig az édes, ragadós szőlőlé. Érzem, hogy Kristóf most préselt szét a nadrágomon két szem szőlőt. Jó ez a kalendárium. Naná, hogy jó! Végignézek a kipirult arcokon: Barbi erősen küzd a paradicsompaszírozóval (présünk nincs, hát ezzel próbálkozunk), Gergő lelkesen magyarázza, hogy odahaza ő húzta szorosabbra az igazi prést, Amarilla most kap be egy szőlőszemet, pedig eddig soha nem ízlett neki.

Jó ez a kalendárium. Éreztem ezt már akkor is, amikor Pandúr Franciskával az 1995/96-os tanévben először vágtunk bele. Szokatlan volt, hogy egy témában mélyedhetünk el az egész délelőtt folyamán, hogy nem kell 45 perces egységekre terveznünk, hogy látszólag szabad, de mégis aprólékosan megtervezett tevékenységekben veszünk részt. A kezdetek kezdetén voltak kételkedők: mi marad meg mindebből a gyermekekben? Fejleszti-e beszédállapotukat az, hogy szinte csak játszanak? Íme a válaszom, amelyet nem csak én, hanem nálam sokkal felkészültebb szakemberek is állítanak. Tanuláspszichológusok bebizonyították, hogy leghatékonyabban gyakorlati cselekedetek útján lehet tanulni:

-10 % -át jegyezzük meg annak, amit olvasunk,
-20% -át, amit hallunk,
-30% -át amit látunk,
-50% -át amit látunk és hallunk,
-70% -át amiről önmagunk beszélünk
-90% -át jegyezzük meg annak, amit önállóan kipróbálunk és végrehajtunk.

Igen, jó ez a kalendárium. Képek villannak elém: ülünk a teremben egy lavór beáztatott kukoricacsuhé körül. Babát készítünk. Sanyi, nyelvét kidugva küzd a foszló, szakadó anyaggal. Laza a kötény - közli. Dysphasiás. Mire elkészülünk, nyakig vizesek vagyunk, de nem bánjuk. Csodálkoznak, amikor bevallom, hogy én is most készítettem életemben először csuhébabát.
Trencsényi László tanár úr, aki a program kezdetén sokat segítette szakmai munkánkat, az iskola kertjében menekül a fák közt, de nincs menekvés. Liba lévén a farkasok őt is elkapják. A ludas játék párbeszéde pergő, a gyerekek szövegmemorizálását viszi előre a játék lendülete. Igen, erre gondoltam - dünnyögi mosolyogva a tanár úr, miközben az elrepült szemüvegét keresgéli.
Ezeken az úgynevezett projektnapokon sokkal több verset, mondókát képesek elsajátítani a gyerekek, hiszen nem érzik tanulásnak. Imádom Weöres Sándort! - öleli át derekamat Dominika, amikor a sokadik Weöres verset szavaljuk, énekeljük, táncoljuk el.

Jó ez a kalendárium, hiszen annyi és olyan sokféle élményt, tapasztalatot nyújt gyermekeknek és tanáraiknak, amelyeket hagyományos oktatási keretek között nem lehetne biztosítani számukra.

 

 

Egyik jelentős, innovációnk az Integrációs gyakorlat. Az OKI be is illesztette többségi pedagógusok továbbképzési programjába.

A tantárgy 1998 óta része Pedagógiai Programunknak. A foglalkozások a halló gyermekekkel, gyermekcsoportokkal való találkozások színterei, a társadalmi integrációt segítő komplex tevékenységi rendszer. A szocializációs és kommunikációs tartalmú, a beilleszkedést, a rehabilitációt célzó program.

Az óvodás és az első évfolyamos gyermekek óratervbe épített, heti két órában találkoznak halló társaikkal. A felsőbb évfolyamokon a tantárgy heti óraszáma egy óra. Segítő intézményeink a XIV. Kerületi Benjamin Óvoda és a Munkácsy Mihály Általános Iskola. Az ott dolgozó intézményvezetők és pedagógusok nyitottak innovációs tevékenységünkre, az ő támogatásuk nélkül nem jöhetett volna létre a program sikere.

A többségi intézményekbe járó gyermekek szüleivel is megbeszélve, az ő egyetértésüket élvezve indíthattuk meg közös tevékenységeink sorát. A tantárgy illetve a gyakorlat-rendszer területei:

A kommunikációs részterület - a integrációs kompetencia szolgálatában. A tematikák tartalmai, a nyelvi szerkesztés feladatai metakommunikációs eszközökkel együtt kerülnek megismertetésre, gyakorlásra.

- Modell-helyzetek, szituációs gyakorlatok és szimulációk szerepjátékos és egyéb eszközökkel.
- Valóságos integrációs helyzetek - találkozás és együtt tevékenykedés a többségi intézmények

gyermekcsoportjaival. Az alsó osztályfokokon ezek a találkozások szabadidőben történnek, főként játék, sport és kézműves tevékenységek. Időnként sor kerül iskolai ünnepségre, rendezvényekre, "bulikba" való meghívásra, közös szereplésekre, kirándulásokra. A felsőbb osztályokban a középiskolai életre való felkészítés, a "halló világban" való könnyebb beilleszkedés, tájékozódás, életszerű helyzetek megoldási technikáinak elsajátítása, hivatalos helyeken való ügyintézés végzése, tájékozódási gyakorlatok, szimulációs játékok töltik meg tartalommal az órákat.

E program nemcsak hallássérült tanulóink számára hasznos, hanem  tapasztalataink szerint a többségi óvodákban, iskolákban is szemléletformáló hatású. Elfogadó, empatikus környezetben tényleges integrációra is szinte minden évben sor kerül.

 

 

Iskolánk tanulói harmadik évfolyamtól vesznek részt tánc és dráma foglalkozásokon. Ennek a tantárgynak a nagyothalló gyermekek szociális fejlődése szempontjából kiemelt szerepe van. Különböző játékos gyakorlatokkal fejlesztjük önismereti, társismereti képességeiket, melyek megkönnyítik, természetessé teszik a nagyothalló gyermekek közösségbe illeszkedését. Ezeken az órákon olyan helyzetek elé állítjuk a gyermekeket, amelyekben fantáziájukat, problémamegoldó képességüket, kreativitásukat kell használniuk. Ezáltal nemcsak értelmi képességeik, de kommunikációjuk, érzelmi életük, értékviláguk is gazdagodik.

 

 

A tehetséges, érdeklődő diákok (akiknek száma egyre nő) a Beethoven Program "Gyógyító Hangok" keretén belül kezdtek el klarinétozni iskolánkban.

A program 2002. szeptemberében indult el, amely nem a zene terápiás jellegén alapul, hanem a hangszeren való játékra, az igazi zenélésre teszi a hangsúlyt. Hallássérült fiatalokat oktat speciális módon zenére, és tanít meg fúvós hangszeren, klarinéton játszani. A program támogatására a Windland-Fúvósvilág Alapítvány két éves Európai Uniós együttműködési projektet kezdeményezett - 5 országból 8 partner intézmény közreműködésével. Ennek a programnak az egyik közreműködője volt iskolánk, ahol 2004-től tanulnak hallássérült fiataljaink klarinétozni.

Barka Ferenc klarinétművész továbbra is foglalkozik a tehetséges, játszani vágyó tanulókkal. A Klarinét Tehetségkörnek egyre több tagja van. Sok eredményes fellépesen vettek eddig részt.

Hangszeren játszva a nagyothalló gyermekek is eljuthatnak a zene világába, megtapasztalhatják a zene örömét, lehetőséget kapnak önmaguk kipróbálására és az alkotó munkára.
Ez az élmény pozitívan hat a személyiség-fejlődésükre, a külvilággal való kommunikációjukra. Az igazi zenélés, a hangszeren való játék segíti a hallássérült fiatalokat, hogy kiegyensúlyozottabb, teljesebb életet éljenek.

 

Image Hosting by PictureTrail.com