SZŐNYI ÚTI ÓVODAI ÉS ISKOLAI TAGOZAT

 

 

szőny út


Zugló kertvárosi részén, jól megközelíthető helyen vagyunk. Meleg, családias légkört igyekszünk teremteni a gyermekeknek.
1984 óta foglalkozunk a halmozottan sérült hallássérült gyermekek fejlesztésével. 2010-ben hoztuk létre fejlesztő iskolai csoportunkat a súlyos halmozottan sérült gyermekek számára.


PROGRAMUNK


Beiskolázáskor a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata szükséges az óvodai illetve a fő profilú iskolai felvételhez. A súlyos halmozottan sérült gyermekek felvétele a Tanulási Képességvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok illetve egyéb szakértői bizottságok (mozgásvizsgáló, látásvizsgáló) javaslata alapján történik.

Az értelmi fejlődésben elmaradt és egyéb társuló sérülésekkel küzdő hallássérült gyermekekkel végzett korán megkezdett speciális fejlesztő munka jár a legtöbb eredménnyel.

Az első iskolai évfolyamot két tanév alatt végezve folyik a differenciált, sajátos képességeket figyelembe vevő fejlesztés.

 

KÍNÁLATUNK

 

Az eltérő fejlődési ütemű hallássérült tanulók fejlesztését komplex Pedagógiai Programunk biztosítja.
Óvodai tagozatunkon 3--7 éves hallássérült gyermekekkel foglalkozunk, célunk a megkésett beszédfejlődés megindítása, a nyelvi kommunikáció fejlesztése és az értelmi és szociális fejlődésben tapasztalt elmaradások csökkentése.
Az iskolai tagozaton tovább folytatjuk a komplex anyanyelvi-, képesség - és személyiségfejlesztést, amivel megalapozzuk a további osztályfokokon megjelenő ismeretek minél mélyebb feldolgozását.
A 2013/2014. tanévtől elkezdtük a középsúlyos értelmi fogyatékos hallássérült gyermekek oktatását-nevelését.
A fejlesztőnevelést-oktatást végző csoportokban az értelmi, motoros, kommunikációs és tevékenységbeli lemaradás enyhítésére fókuszálunk. Csoportos és egyéni fejlesztő foglakozásokon, heti 20 órában igyekszünk felfedeztetni a világot. Speciális szolgáltatásunk a kutyás terápia és a Snoezelen-terápia.
Kis létszámú csoportokban, az egyéni képességeket figyelembe véve differenciált módszereket alkalmazunk.
Elfogadóan, szeretetteljesen fordulunk a gyermekekhez.
A vidéki gyermekeknek diákotthonos elhelyezést biztosítunk (kivételt képeznek a fejlesztő iskolai csoport tanulói). Biztosítjuk a délutáni foglalkozások mellett a színvonalas szabadidős, kulturális és sportprogramok lehetőségét.
A cochleáris implantációs hallásjavító műtéten átesett gyermekek számára hallás- és eszédrehabilitációs foglalkozásokra van lehetőség.
Gyógytestnevelést szervezünk a mozgás fejlesztésére, a mozgásrehabilitáció elérésére.

 

FEJLESZTŐ ISKOLAI CSOPORTUNK


2006. jan.1-től a Közoktatási törvény 30/A § alapján a súlyosan halmozottan fogyatékos gyermek is járhatiskolába. 2010 ősze óta nálunk is létezik ez az oktatási forma. 6-7 fős csoportban dolgozunk. A munka a tanév rendjéhez igazodik, nem tanítási évekre tagolódik, hanem a fejlődési szakaszokat követ. Rehabilitációs pedagógiai program és negyedévre lebontott egyéni fejlesztési terv alapján folyik a fejlesztés. Minimum heti 20 óra fejlesztő foglalkozást nyújtunk a gyermekeknek. Nem órarend, hanem napirend alapján működik a csoport.
A tanulási sajátosságokat a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük. A gyermekek közvetlen közelében lévő dolgokhoz és a jelenhez kötjük a feladatokat. A cselekvéses tanulásra építünk, ami megfigyelésen, próba-szerencse megoldáson, utánzáson alapul. Mindegyik tevékenységet komplex kommunikációs beágyazottsággal erősítjük. Egyaránt felhasználjuk a beszédre épülő és a nem-verbális kommunikációs lehetőségeket. Egyénileg kialakított gesztusokkal, kép-, szimbólum- és jelrendszerekkel segítjük az önkifejezést.
Kis lépésekben haladunk, és a gyerek számára érthető és végrehajtható kis lépéseket keressük. A gyenge spontán tanulási szándékot, az eredményeket tárgyi, szociális, tevékenység jellegű pozitív megerősítéssel ösztönözzük.

 

Több fejlesztési területet is bevonunk:

1. Kihasználjuk a testtel, szemmel, mozdulattal, értelmezhető jelekkel, alternatív módon, nyelvi úton történő kommunikációs lehetőségeket.
2. Az érintéssel, masszázzsal, ringatással, a taktilis ingerek megélésével, a pozícionálással, a feladatvégzéshez szükséges stabil testhelyzet megtalálásával, a kézhasználat motoros feltételeinek megteremtésével, a kommunikációhoz szükséges légző-és szájizom-mozgások -fejlesztésével a mozgást javítjuk.
3. Az érdeklődés, felfigyelés, odanyúlás, a tér észlelése az érzékelés-észlelés, a világ megismerésének lehetőségeit nyújtják.
4. A művészi tevékenységek: zene, rajz, táncmozgás elemeinek alkalmazása a kreativitásra, játékra nevelés eszköze.
5. Az anyáról való leválás, az én megismerése, a kapcsolatok örömének megélése, az érzelmek kifejezése az érzelmi és szociális nevelést szolgálják.
6. Az evésterápia, szobatisztaság elérése, testápolás alapjai, öltözés elemei az önkiszolgálást, az önállóság növelését biztosítják.

 

fotók FOTÓK

 

 

Mutasd meg mi lakik a szívedben! - Jótékonysági est - 2016

Szőnyi úti tanulóink táncbemutatója