ÚJVÁROS PARKI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

általános iskola


Sajátos nevelési igényű, hallássérült gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését, a pályaorientációs képzés keretében szakmai előképzését végezzük 6-10. osztályig.


TANULÓINK LEHETNEK:

 

 • akik a Szőnyi úti iskolában az alsó tagozatos osztályokat sikeresen befejezték,
 • más iskolába beilleszkedni, ott tanulni nem tudó hallássérültek,
 • a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által ide helyezett gyermekek.

 •  

   

  TANTÁRGYAINK

   

  Gyógypedagógusok, akik a sajátos nevelési igényű, hallássérült gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését végzik és kézműves mesterek, akik a szakmai előképzést végzik.

  Pedagógiai programunk tartalmazza - a többségi általános iskolákhoz hasonlóan - a közismereti tárgyak tananyagát, követelményeit: matematika, anyanyelv (irodalom, nyelvtan), történelem, természettudományos alapismeretek (földrajz, fizika, kémia, biológia), technika, testnevelés.


   

  SAJÁTOSSÁGAINK

   

 • Az egyéni képességeket figyelembe vevő kommunikáció elsajátíttatása a kommunikációs technikák ill. egyéni anyanyelvi nevelés órákon.
 • Gondolkodási hibákkorrigálása, differenciált oktatás.
 • Személyiségfejlesztés, különös tekintettel a sérülés okozta személyiség zavarokra, valamint a serdülőkori problémákra.
 • Esztétikai érzék fejlesztése, a művészeti élmény befogadása, önálló alkotások létrehozása -Kreatív technikák tantárgy.
 • Társadalmi beilleszkedés elősegítése - erkölcs és viselkedéskultúra, társadalmi ismeretek tantárgyak.
 • Élménypedagógiára épülő anyanyelvi napok.
 • Gyógytestnevelés.
 • Szakmaválasztás előkészítése - szocializációs gyakorlatok, szakmai alapismeretek és gyakorlatok tantárgyak.

 •  

   

  TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

   

  Szakkörök: irodalmi, rajz, sport, természetjáró.
  Tanulószoba: A tanórákon tanultak más szempontú megerősítése.
  Hittan oktatás (katolikus, református).
  Nyári táborok.
  Erdei iskola.

  fotók FOTÓK