ÚJVÁROS PARKI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

 

 

általános iskola


Sajátos nevelési igényű, hallássérült gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését, a pályaorientációs képzés keretében szakmai előképzését végezzük 6-10. osztályig.


TANULÓINK LEHETNEK:

 

 • azok a középsúlyos tanulók, akik a Szőnyi úti iskolában alapfokú tanulmányaikat sikeresen befejezték,
 • más intézményből érkező, alapfokú tanulmányaikat befejező középsúlyos tanulók
 • intézményünk 9. előkészítő évfolyamát sikertelenül záró enyhe értelmi sérült, halmozottan sérült tanulók.
 • A jelentkezés feltétele: A készségfejlesztő iskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértőibizottsági szakvélemény alapján történhet.

  A jelentkezés módja: A középiskolai jelentkezés rendje alapján a Középfokú Felvételi Információs Rendszeren keresztültörténik.

   

   

  TANTÁRGYAINK

   

  A készségfejlesztő iskolában közismereti és szakmai alapozó tantárgyak oktatása zajlik.

  Az oktatást: - gyógypedagógusok, (akik a sajátos nevelési igényű, hallássérült gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését) - és kézműves mesterek( akik a szakmai előképzést) végzik.

  Pedagógiai programunk tartalmazza a közismereti tárgyak tananyagát illetve a szakmai alapozó tárgyak és a szakmai modulok körét.

  A készségfejlesztő iskola 4 éves, két nagy szakaszból áll:

  - első szakasz (9-10. évfolyam): közismereti képzést folytató alapozó, előkészítő szakasz,

  - második szakasz (11-12. évfolyam) az életkezdéshez történő felkészülést, egyszerű munkafolyamatok elsajátításátcélzó, az esetleges munkába állást elősegítő gyakorlati jellegű szakasz – kötelezően választandó heti 20 óra gyakorlatimodul.


   

  SAJÁTOSSÁGAINK

   

 • Az egyéni képességeket figyelembe vevő kommunikáció elsajátíttatása a kommunikációs technikák ill. egyéni anyanyelvi nevelés órákon.
 • Gondolkodási hibák korrigálása, differenciált oktatás.
 • Személyiségfejlesztés, különös tekintettel a sérülés okozta személyiség zavarokra, valamint a serdülőkori problémákra.
 • Esztétikai érzék fejlesztése, a művészeti élmény befogadása, önálló alkotások létrehozása -Kreatív művészetek tantárgy.
 • Társadalmi beilleszkedés elősegítése - társadalmi ismeretek tantárgyak..
 • A második szakaszban választható gyakorlati moduljaink (minden tanévben előre meghatározott modulcsoportok szerint)
 • 1. udvaros (4 órás)

  2. szövött- tárgy készítő (8 órás)

  3. irodatechnikai eszközök használata (4 órás))

  4. palántanevelő (12 órás)

  5. habilitációs célú munkavégzés – integrált munkavégzésre nem képes tanulóknak (4 órás)

  6. habilitációs munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulóknak (4 órás)

  7. háztartástan – életvitel (8 órás)

  8. árufeltöltő (4 órás)

  9. agyagtárgy készítés (8 órás)

  10. kisegítő takarító (12 órás)

   

   

  TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

   

  Szakkörök: rajz, sport,
  Tanulószoba: A tanórákon tanultak más szempontú megerősítése.
  Nyári táborok.
  Erdei iskola.

  fotók FOTÓK