ÚJVÁROS PARKI SZAKISKOLA

 

 

szakiskola


Szakiskolánk tanulásban akadályozott fiatalok számára jött létre.
Olyan sajátos nevelési igényű fiatalokat várunk, akik szakképesítést vagy részszakképesítést szeretnénekszerezni, és a tanuláshoz az átlagosnál több segítséget igényelnek.
Várunk minden olyan fiatalt, aki az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégezte.
A szakképző évfolyamokra való bekerülés előtt szakmaalapozás szükséges, tehát az új tanulóink a 9.E(előkészítő) osztályba iratkozhatnak be, majd ezután kapcsolódhatnak be a szakmatanulásba.

 

A szakképző évfolyamokon a tanulók szakmai elméleti ismereteket ismereteket (anyagismeret, munkavédelem, gyártásismeret,programismeretek, stb.) és szakmai gyakorlati ismereteket tanulnak. A szakmai elméleti ismereteket az adott szakmábanfelsőfokú végzettségű (jellemzően mérnök) tanárok oktatják, a szakmai gyakorlatot pedig az adott szakmábanmestervizsgával rendelkező szakemberek biztosítják. Mivel a szakmai elméleti képzés magas követelményeket támaszt atanulókkal szemben, iskolánk helyi tantervi programján belül közismereti tantárgyak (anyanyelv, társadalmi ismeretek,matematika, testnevelés, stb.) oktatása is folyik a szakmai tananyag feldolgozásának megsegítésére, illetve a társadalmiintegráció megkönnyítése érdekében.
A közismereti tantárgyak oktatását gyógypedagógiai tanárok végzik, akik az egyéni korrekciós foglalkozásokonszemélyre szóló segítséget is nyújtanak a fiataloknak.

Az iskola belső tanműhelyében tanulják a tanulók a szakmai tárgyakat és a szőnyegszövő, kerékpárszerelő, valamintszámítógépes adatrögzítő szakmákban a szakmai gyakorlatot is. A szobafestők részére a szakmai elmélet oktatása aziskolában, a gyakorlat pedig külső tanműhelyben történik.

Vidéki tanulóink részére kollégiumot biztosítunk, ahol délutánonként korrepetálás és tanulószobai foglalkozás segíti aszakelméleti tanulmányokat. Nevelőtanáraink segítenek a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében különféleprogramok szervezésével.


TANULHATÓ SZAKMÁINK:

SZŐNYEGSZÖVŐ - 1+4 év (belső tanműhelyben)
KERÉKPÁRSZERELŐ - 1+2 év (belső tanműhelyben)
SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ - 1+2 év (belső tanműhelyben)
SZOBAFESTŐ - 1+2 év (külső tanműhelyben)

 

 

fotók FOTÓK

 

SZALAGAVATÓ - 2016 / KERINGŐ

Újváros parki középiskolásaink táncbemutatója