Dr. Török Béla Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium 

Dr. Béla Török Kindergarten, Elementary School, Vocational School, Skills Development School, USEMI and College

 

logó

 

""

Dr. Török Béla Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

2023.09.19.

Pályaorientációs nap a Törökben

2023.09.11.

Októberi ebédbefizetés

 szeptember 15. péntek, 12:00 - 16:00

NEM LESZ PÓTBEFIZETÉS! AKI NEM TUD AZ ADOTT NAPON BEFIZETNI KÉSZPÉNZZEL, EZT KÖVETŐEN CSAK UTALÁSSAL TUDJA EZT TELJESÍTENI.

2023.08.22

2023.06.27.

Diákigazolvány-igénylés

Sikeres szakmai- és képesítő vizsga a Törökben!

2023.06.19.

2023.06.19.

Gyereknek lenni jó!

2023.06.08.

Ajándék volt ez a nap!

2023.06.06.

Tanszerlista az előkészítő évfolyamra

2023.06.01.

27. Közép-Pesti Képeslap. (Információk-tankerületi képeslap)

2023.05.30.

Dobogós sikerek Sopronban!

2023.05.22

Szakmai nap a Törökben

Tarolt a Török a Hallássérültek XXXIX. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenyén

Mint hal a vízben!

Újra Hegyhát!

2023.05.16

2023. évi ágazati alapvizsga

Ágazati alapvizsgát szervezünk építőipar ágazatban (burkoló).

Ágazati alapvizsga ideje: 2023.06.14.; 8.00
Ágazati alapvizsga helyszíne: 1144 Budapest, Újváros park 1.

Az ágazati alapvizsga Intézményi szabályzata és a jelentkezési lap.

2023.04.25.

Török-siker a VI. MA-SNI-n!

2023.04.20.

Újváros parki sikerek a Petőfi 200 szavalóversenyen

2023.04.21.

Egyeztetett felvételi jegyzék

A 2023/2024. tanévre vonatkozó, az Oktatási Hivatal által elkészített egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumra vonatkozó végleges felvételi eredmények elérhetők az alábbi helyen:
Egyesített felvételi jegyzék

Gratulálunk a felvételt nyert tanulóknak! A beiratkozással kapcsolatos információkat a későbbiek során hozzuk nyilvánosságra.

2023.04.17

Tájékoztatás a 2023/2024. tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról

Fontos információk a 2023/2024-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás folyamatáról szülők/törvényes képviselők részére.

Beiskolázási nyomtatványok

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

1. Tájékoztatom, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás 2023. április 20-án 9.00-12.00, valamint 13.00-17.00 óra között történik; és április 21-én 08.00-14.00 óra között történik, melynek során személyes módon szükséges beíratnia tanköteles korba lépő gyermekét.

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti dokumentumokat hozzák magukkal:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

2. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

3. A 2023. április 20-i és április 21-i személyes beiratkozás, illetve a dokumentumok bemutatása során szülőnek/törvényes képviselőnek szükséges nyilatkoznia az etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy etikaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást választja, illetve hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján, szükség esetén segíti az ezzel kapcsolatos információáramlást.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

2023.04.10

Beiskolázás a 2023/2024. tanévre - Tájékoztatás tanköteles gyermek beíratásáról

Tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratása a 2023/2024-es tanévre
Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45.§(2))
Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én
Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresés javasolt. A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül, az alábbi tájékoztató szerint. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.
Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat
mindkét törvényes képviselő aláírásával
ellátva kell benyújtani.

2023.03.14

Megemlékezés az 1848. március 15-i forradalom évfordulóján

Az idei tanévben is a felső tagozatosok vállalták az 1848-as forradalom történelmi eseményeinek ünnepi keretben történő feldolgozását. A gyerekek, társaik és pedagógusaik szívéhez egyaránt elérő kimagasló színvonalú műsorral, gyönyörű díszletben idézték fel 1848-1849-i forradalom és szabadságharc eseményeit. Büszkék vagyunk a résztvevőkre és a szervezőkre!

2023.03.09

Ideiglenes felévteli jegyzék 2023/2024. tanév

A jegyzék csak tájékoztató jellegű, hiszen minden diák annyi rangsorban szerepel, ahány helyre beadta a jelentkezését, felvételt azonban legfeljebb egy helyre nyerhet.
A ténylegesen felvételt nyert tanulók listáját csak 2023. április 21-ét követően tudjuk közölni, miután a Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.
Az alábbi linkre kattintva megtalálható az ideiglenes rangsor. A rangsorban a felvételiző tanulót az oktatási azonosító alapján lehet megtalálni.

2023.03.01

Kollégista tanulóink kirándulása

Kollégista tanulóink 2023. március 1-jén látogatást tettek a Városligetben a Széchényi-szigeten található Vajdahunyad várához. Az ébredő természet mellett megcsodálták a várban lévő Mezőgazdasági Múzeum álladó kiállítását is. Az élvezetes programon kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték magukat, amelyről a képek is tanúskodnak. A képeket megtekinthetik a galériában vagy ide kattintva lehet.


MAGUNKRÓL

 

Országos beiskolázású intézményünkben az oktató-nevelő munka 3 telephelyen, azaz épületben folyik. Mindhárom épület Zuglóban, a XIV. kerületben található:

1. Rákospatak utca - óvoda, általános iskola, módszertani intézmény és kollégium
2. Szőnyi út - óvoda, általános iskola és kollégium
3. Újváros park - szakiskola, készségfejlesztő iskola és kollégium

 

telephelyekTELEPHELYEINKRŐL BŐVEBBEN AZ OLDAL ALJÁN!

 

 

"" KÉRJÜK, TÁMOGASSON MINKET!

 

 

INTÉZMÉNYÜNK FENNTARTÓJA, ÜZEMELTETŐJE:

Közép-Pesti Tankerületi Központ
1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

 

 

HASZNOS LINKEK:

E-KRÉTA TUDÁSBÁZIS

E-ÜGYINTÉZÉS

E-ELLENŐRZŐ

Pénz7

 

 

 

 

 

 

 


Integrált intézményünkben országunk egész területéről fogadjuk mindazokat a gyerekeket, akik:
- különböző mértékben hallássérültek,
- halmozottan sérültek,
- ép hallásúak, de beszédfejlődésük megkésett vagy súlyosan akadályozott
- magatartásszabályozási zavarral küzdenek (óvodai tagozatunkra).

 

TEVÉKENYSÉGÜNK

Hallássérült szakos gyógypedagógusaink és logopédusaink nagy szakértelemmel és odaadással végzik komplex speciális pedagógiai tevékenységüket, végigkísérve a gyermekeket a korai életszakasztól a középiskolás korig. Munkájukat korszerű, szakmailag elismert módszerekkel, speciális pedagógiai programok, tantervek alapján végzik.

Délutános pedagógusaink és asszisztenseink segitenek tanulóinknak a délutáni tanulásban és különbőző programokkal, tevékenységekkel színesítik, bővítik az órákon tanultakat.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyakorló intézményeként biztosítjuk a főiskolai hallgatók gyakorlati képzését.

Mentorintézményként módszertani útmutatást nyújtunk a többségi óvodák, általános iskolák pedagógusai számára.

 

 

FELADATAINK

 • hallássérült gyermekek hallás- és beszédfejlesztése,
 • tanulási zavarok kiszűrése, megelőzése és korrekciója,
 • magatartásszabályozási zavarral küzdő gyerekek megsegítése,
 • sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott gyerekek nevelése, oktatása,
 • komplex anyanyelvi fejlesztés, vállalva a többségi iskolák cél- és feladatrendszerét,
 • speciális terápiák alkalmazásása a fejlesztésben,
 • alacsony létszámú osztályokban differenciált, egyéni képességeknek megfelelő módszerek alkalmazása,
 • utazótanári szakellátás biztosítása a többségi óvodában nevelkedő és az általános iskolában tanuló hallássérültek számára,
 • folyamatos szakmai tanácsadás nyújtása,
 • egyszerűbb szakmák elsajátítása hallássérült, tanulásban akadályozott fiatalok számára,
 • vidéki tanulóink kollégiumi ellátása étkezést, szállást, audiológiai gondozást és pedagógiai felügyeletet biztosítva.

 •  


   

   

   

   

   

   


  Zugló kertvárosi része egészséges, barátságos környezetet biztosít tanulóink számára. Otthonos légkörben, kis létszámú csoportokban, a legkorszerűbb technikai eszközökkel felszerelt tantermekkel és foglalkoztató helyiségekkel várjuk a gyermekeket.


  fotók FOTÓK INTÉZMÉNYÜNKRŐL

   

  TELEPHELYEINK

  rákospatak utca

  RÁKOSPATAK UTCAI SZÉKHELY

  Óvodánkban és általános iskolánkban fogadjuk azokat az ép értelmű gyerekeket, akik:
  - különböző mértékben hallássérültek,
  - ép hallásúak, de beszédfejlődésük megkésett vagy súlyosan akadályozott,
  - magatartásszabályozási zavarral küzdenek (óvodai tagozatunkra).

  Intézményvezető-helyettes:
  Trecskó Alíz
  trecsko.aliz@nagyothallo.info.hu


  Kollégiumunk várja vidéki tanulóinkat.

  Módszertani intézményünk a korai gondozást, utazótanári szakellátást és folyamatos szaktanácsadást nyújt (pedagógusoknak és szülőknek egyaránt).

  Intézményegység vezető:
  Lukács Szandra
  sandra.lukacs@gmail.com  ÓVODA

  ÁLTALÁNOS ISKOLA

  KOLLÉGIUM

  MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

  újváros park

  SZŐNYI ÚTI TELEPHELY

  Zugló kertvárosi részén, jól megközelíthető helyen várjuk a halmozottan sérült, hallássérült gyermekeket.
  2010-ben hoztuk létre fejlesztő iskolai csoportunkat a súlyos halmozottan sérült gyermekek számára.
  Óvodánkban 3-7 éves hallássérült gyermekekkel foglalkozunk.
  Az iskolai tagozaton tovább folytatjuk a komplex anyanyelvi- és képességfejlesztést.
  A vidéki gyermekeknek diákotthonos elhelyezést biztosítunk.

  ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA

   

  szőnyi út

  ÚJVÁROS PARKI TELEPHELY

  Sajátos nevelési igényű, halmozottan sérült (hallássérült, tanulásban akadályozott, autisztikus tüneteket mutató) fiatalok oktatását, nevelését,fejlesztését, a pályaorientációs képzés keretében szakmai előképzését végezzük a 9. előkészítő osztályban.
  Szakiskolánk  tanulásban akadályozott fiatalok számára jött létre.

  Ma már azonban sajátos nevelési igényű illetve halmozottan sérült fiatalokatis várunk, akik szakképesítést vagy részszakképesítést szeretnének szerezni.

  Készségfejlesztő iskolánk  szeretettel várja a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat.

  Azonban a 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet 47. §(3.) bekezdése alapján lehetőség van a készségfejlesztő iskolába jelentkezéshez azoknak az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknak is;

  akik aszakiskola 9. évfolyamát sikertelenül teljesítették.


  Kollégiumunkban a vidéki tanulók elhelyezése biztosított.

  KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

  SPECIÁLIS SZAKISKOLA

  KOLLÉGIUM

  KÖSZÖNJÜK A LÁTOGATÁST!

  Forduljanak hozzánk bizalommal! Keressék fel intézményünket!

   

  tanulóink

  CÍMÜNK:
  1142 BUDAPEST
  Rákospatak u. 101.

  KAPCSOLAT:

  Telefon: 06 (1) 273-22-20
  Fax: 06 (1) 383-79-48
  (drtbisk@nagyothallo.info.hu)

   

  látogató számláló

  (nézettség 2010. 10. 1-től)

  LINKEK:

  FBgmail+gmail+YT

   

  ADÓ 1%

  adó 1 százalék


  ALAPÍTVÁNYOK:

  nagyothalló gyermekekért alapítvány logó ép hallásárt alapítvány